Tag Archives: bảo quản khô cá

cách bảo quản khô cá, khô tôm, khô mực, các loại khô hải sản khác

khô cá cơm hút chân không

khô cá cơm hút chân không

Last updated25/09/16khô cá cơm hút chân không Khô cá cơm cũng như các loại khô hải sản khác là món ăn ưa thích của nhiều người, khô cá cơm có thể… Read more »

cá khô hút chân không

hút chân không cá khô

Last updated16/04/18Hút chân không cá khô hút chân không cá khô.Chúng tôi chuyên nhận hút chân không thực phẩm các loại khô cá như: khô cá lóc, khô cá sặc,… Read more »